ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจินตนา สังข์ทอง โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
3 นางสาวนงนุช แก้วมณี โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายมงคล วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายสุริยา บัญญัติ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
6 นางสาวกนกพร ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง