ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัดดาวรรณ์ มาปะโท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพรทิพย์ โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวสพัตรา เกตุสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
4 นางสาวจรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นางสาวจงกลณี ยาพา โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวจันทรา กาญจนดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางนิตยา วงศ์กาไสย โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
9 นายสุพจน์ ปลื้มจิตร โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน