ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 060
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวอัญคณางค์ ดำนงค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
3 นายภาณุวิชญ์ ประดับสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาววริณดา ปฏิสังข์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายวสันต์ พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
6 นายกฤษฎา ไพรเถื่อน โรงเรียนดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง