ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน