ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชนกันต์ กิจรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
4 นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
5 นางสาวมินตรา จิตรโกศล โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
6 นางวิภารัตน์ โพธิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางสาวรอฮานา เจะเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวนิตยา คำสงค์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง