ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนฤมล ทองงาม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
3 นางยุพาวดี ทองคำเขียว โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง
4 นายลิขิต ดวงสนาม โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางมณีรัตน์ จิตปรีดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
6 นายอัศวิน ธะนะปัด โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญเงิน
7 นางสาวทิพวรรณ กุลากุล โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน
8 นางรุ่งทิวา เชียงสอน โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญเงิน
9 นางสุจิตรา ชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
10 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
11 นายประเพียร ลดาวัลย์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
12 นายธีระพันธ์ จุลแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.สงขลา สตูล เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด