ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศุภิศา คะรุณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายฐานันดร จูทิม โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
3 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา เหรียญทอง
4 นางกฤษฎาภรณ์ แบ่งทิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางปราณี ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสุบิน ชื่นชาย โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ผิวดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
8 นายวรนรรถ ศิลปปรีชา โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางจันทร์เพ็ญ ลีแสน โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวจุฬารัตน์ อินทร์อุดม โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
11 จ.ส.อ.ชลธาร มิตรตะขบ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางสายหยุด ยังปากน้ำ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน