ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัชชาพรรณ คำลือ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนวพร กลิ่นหวล โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
3 นางวาสินี เนียมญานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวกรรณิกา เทพดำรงค์ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
5 นางจิราพร สัตตะโส โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นางณิชากร จุลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวศิรดา ดุลนีย์ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวสุภิชา ครุฑใจกล้า โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นายอธิชาติ ตันทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
10 นายอัลอามีน ซียง โรงเรียนบ้านมาลา สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญทอง