ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนสรรค์ เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.เลย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปิยะดา นาสี โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
3 นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
4 นายปรเมษฐ์ ผลนา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นายยุทธพงศ์ ตั่นเล่ง โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางพรพิมล ละอองเดช โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
7 นายศราวุธ สิทธิชัย โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวภาวิณี ประทุมสาย โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวสิรินาถ ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
11 นายอำนาจ เปรมปรีดิ์ โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน