ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวดวงสุดา คำกองแก้ว โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายนรากร มั่นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวพัชราภรณ์ วังช่วย โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
4 นายสุระศิลป์ เกษสวนจิต โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางจรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
6 นางสาวนิรมล พริกเป็นจะ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาวกัตฏิญา ศิริพรม โรงเรียนบ้านซำรัง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสุดคนึง แสงพรม โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวอาอีเซาะ หามะ โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวปราณี เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
11 นางสาวพิมชญา สนิทนอก โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน