ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดพ่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านร่องปอ สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านหุบพริก สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดบางลำภู สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง