ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวพรทิพย์ ด่านน้อย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
3 นางจิรชยา จาระนัย โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
4 นางสาวชลธิชา ปันทะ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาววีดา สาแลแม โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางเจียระไน ธีระจารี โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวณัฐยา แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แสงสี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวสุธีรา ตาวะสี โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางฮายาตี เจะยามา โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
11 นายกำธร การะศรี โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวสริตา เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง