ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายไพศาล ศุภปฐม โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางณัฏฐกันย์ เพชรเวียง โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางกนกวรรณ พัฒโนทัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
4 นายอัมรินทร์ สมานมิตร โรงเรียนบ้านกันโทรก ประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวปิยาภรณ์ วรรณขันธ์ โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
6 นางสาวพิมพ์พรรณ เผือกภูมิ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวนิภาธร ว่านม่วง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวเฟื่องฟ้า เมฆฉาย โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญทอง