ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอมรชัย ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวพิมพ์ชนก นาคจำรูญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
4 นายปัญญา กุลหงษ์ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอิทธิฤทธิ์ มหิสยา โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายทนงศักดิ์ จันสีมะณี โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาววรัณญา ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวศิวพร พันศร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
9 นางเกษณี จารุสาร โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
10 นายวรัญญู ปภาตา โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง