ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางคำนึง แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเด่นนภา พูลติ้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
5 นางสาวกาญจณี สงนอก โรงเรียนกุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
6 นางพรพิไล เดชภักดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล เหรียญทอง
7 นางขจรกลิ่น เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวจิราภรณ์ หมู่นิลละ โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
10 นางสาวพัชดา น้ำผึ้ง โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางสาวสวรรยา สุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน