ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง