ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 382
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายปรัญชัย ปากองวัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
3 นายวิษณุ จินดาแต้สกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายนัทธมน แหล่งสนาม โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
5 นายพิชญพงษ์ เพียรจริง โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
6 นางสาววิชนี ศรีโชติ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง