ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 381
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพูนลาภ เกษรจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสิริพร สุจเสน โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
3 นายกล้าณรงค์ วงศ์ษาโรจน์ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวตะวัน พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาววาสนา สาอุตม์ โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวสุนันทา ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสุภาวดี ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวอรวรรณ แต้มเก่ง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวฐิติรัตน์ พิมพ์สมแดง โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง