ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิรวรรณ เต้หล่อง สพม.สุโขทัย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสิทธิกร ห้อยสัน สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
3 นายเอนก เจริญพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายชาญณรงค์ พนัดรัมย์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง