ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
3 นายชาติชาย ภูกาสอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
4 นายศิขริน แสนทา สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
5 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ สพป.พิจิตร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวปริมวดี เปล่งปลื้ม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง