ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวลลิดา ศรีมหาไชย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางรุ่งนภา แสงงาม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
3 นางสาวสิชาภัทร พูลใหญ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง
4 นางณัฐมน จิตตะยโศธร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
5 นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง