ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิลาวัลย์ อันมาก โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางชนานันท์ อุ่นเป็ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นายสันติ อวรรณา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
5 นางเนตรชนก ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
6 นายธวัฒชัย กุคำวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นายปกิรนัน นามจันทรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง โรงเรียนปทุมวิไล สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 นางจุฑารัตน์ พัฒนภากรณ์ โรงเรียนไชยาวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
10 นางพนิดา สุประการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
11 นางฐปนีย์ นารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง