ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง