ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 362
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชวลี ทองวงษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธานินท์ บุญพุทธ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
3 นางหรรษา ธูปทอง โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
4 นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
6 นางภิรัญญา ขาวพราย โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร เหรียญทอง