ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 361
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรนภัส เอื้อแท้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวดวงตา หาหลับ โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวสิรภัทร สังขาว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายจีระ พุฒหอมโพธิ์ โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายพงษ์เทพ บุญแผ้ว โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวอุทุมพร อุทุมภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง