ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 360
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธรรมศาสตร์ โนนน้อย โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพรสวรรค์ ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
3 นายประทีป เพ็งบ้านไร่ โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางโสพิศ เหม่นแก้ว โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวเหมือนฉัตร ชนะทะเล โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวสิริปอรินทร์ สิงห์โตทอง โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวพิมลรัตน์ จันทระ โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน