ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายบรรเลง สินต๊ะ โรงเรียนสา สพม.น่าน เหรียญทอง
3 นายธฤษฎา เมืองสีทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
4 นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง