ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 359
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิศมัย นามวิชัย โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนฤมล จันทสโร โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวจิรารัตน์ คงโนนกอก โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาววีนัสรินทร์ พระพงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
5 นางสาวรวีวรรณ อุปวิศวกร โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวสุธาทิพย์ ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวนิสาชล เทียบชัย โรงเรียนบ้านหนองผักบุ่้้ง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวศศิมา เจริญผล โรงเรียนวัดม่วงตารศ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววิภาพร คุปติเกษม โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวศิริพร ชัยมงคล โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวสาวียะห์ สะมะแอ โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญเงิน