ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 354
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายซากี สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวทษวรรณ ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางธนิดา โรงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นายโอวาท อดทน โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนบ้านหัววัง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางณัฎฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านหาร สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
11 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
12 นางทัศนีย์ ธัญหมอ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด