ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัชชา บุญสิริธนา โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนิภารัตน์ จันทอน โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายสมนึก พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางนุชทิชา พรมตัน โรงเรียนบ้านท่า สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
6 นางวิภา เชื้อแพ่ง โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางภัทรพร บุราณคำ โรงเรียนเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
10 นายกำธร ศรีแสน โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาววชรกมล สุศรี โรงเรียนวัดม่วงตารศ สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง