ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิฆเนศ พาคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
3 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
4 นายพยับ สุวรรณนิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางอรวรรณ แดงประดับ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวปรัญญา แก้วละมุล โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวพรณภัส บุญแก้ว โรงเรียนบ้านเปรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง