ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 351
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
8 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน