ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 350
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
11 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง