ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 349
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง