ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด