ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 347
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวอุไร ครบสุวรรณ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวเบญจวรรณ สมพงษ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
4 นางสาวอัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธุ์ โรงเรียนภุ่วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
5 นางสาวสุชาดา ยุทธวิธี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
6 นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ โรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
7 นางสาวรัชริน พุ่มพวง โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
8 นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม.พิจิตร เหรียญทอง
9 นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.สกลนคร เหรียญทอง