ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิติยา ปั้นย้อย โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางศุภิศา คะรุณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวพนัชกร หูเขียว โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
4 นางลัดดา แสงทองล้วน โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
6 นางชุณหกาญจน์ ศรีขวัญแก้ว โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
7 นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นายพีรณัฐ ทะกา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
9 นายมนตรี นาคีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
10 นายวาทศิลป์ อินจงล้าน โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวแสงเดือน สาคร โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
12 นางสาวอุทัย พรหมพิมาลย์ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง