ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 344
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุปราณี นามบุญลือ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุจินดา แซ่สุ้ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
3 นายทรรศธร สงอุปการ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
4 นายสุพจน์ นามโคตร โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุภัคชญา นันทิพัฒนพงศ์ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
7 นางเนตรนารี ชัยปลื้ม โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
8 นางปิติพร ธรรมราช โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
9 นางวิมลรัตน์ ทักษิณ โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวสุดาวัลย์ การนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
11 นางสาววรวรรณ บัวมี โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง