ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 342
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจันทวรรณ กัญญะลา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางนงลักษณ์ อริยะดิบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.นนทบุรี เหรียญทอง
4 นางณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นางพิศมัย ไสยลักษณ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง