ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายราวิน มรุธานินทร์ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
3 นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพ ที่ 107 สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสุปรียา สังขวรรโณ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวสุภาวดี เรียงครุฑ โรงเรียนวัดดอนกลอย สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางนวลลออ พลรักษา โรงเรียนบ้านหนองสอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวพิศมัย ถิ่นน้อย โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาววิภาพร ซาทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน
12 นายนริศ นิมอ โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญเงิน