ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางหทัยชนก ทำสันเทียะ โรงเรียนหนองบัวสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
3 นายอำนาจ สุคตะ โรงเรียนวัดลำบัว สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
4 นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวพัฒนา สังข์โกมล โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
6 นายวัฒนา จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางสาวรัตนาวดี นำนาผล โรงเรียนบ้านไพรสะเดา สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวอรณิชชา ไชยพูล โรงเรียนบ้านกรอบ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน