ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 โรงเรียนศรีนคร สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
6 โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญเงิน