ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน
5 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป.สมุทรสาคร เหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
12 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน