ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
4 โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
8 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านซับพริก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
12 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง