ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดลำบัว สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง