ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรทัย บุพโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธีรพงศ์ วงศ์จอม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง