ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าพลู สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน