ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนนาบอน สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
6 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
8 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
10 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง