ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 033
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุพรรณีย์ ลิ้มกิตติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
3 นางปาลิตา เปรยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
4 นางพิชญา นนทสันต์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวรัชชนันท์ ฟูเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป.พังงา เหรียญทอง
6 นางสาวเบญญาพัชร พรหมเอาะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง