ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง